Rollers producing

Product code: CL1
Product name: Roller conveyors
Summary:
Function: Used to replace human transportation, factory automation lines
Dimension:

Contact us:

  • * Email: Sales@tdhvietnam.com
  • * Hotline: 02437809030

Roller conveyor applications:

- Conveyor rollers goods vans, manufactured products, ...

- Roller conveyors are used mostly in plants, factories, warehouses

- Use alternative transportation cuacon person, automated production line

- Helps increase productivity in the production process, quality control easier

- Achieving high performance and reliability in transmission
Specifications conveyor rollers:

- Length of conveyor: according to customer requirements

- The conveyor frame: 200 x 2000W x 500-750H 2-5T

- Weight load: 20kg / m

- Length of roller: 200 - 1000 mm

- Structure: Steel CT, stainless steel (Inox)

Vấn đề về sản xuất nguyên liệu cho vật liệu chịu lửa của Việt Nam

Vấn đề sản xuất nguyên liệu cho vật liệu chịu lửa ở nước ta Vật liệu chịu lửa (VLCL) là các vật liệu có thể làm việc lâu dài ở nhiệt độ cao, trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau. Các vật liệu này được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như đời sống hàng ngày.

Tổ hợp Lọc hóa dầu Nhơn Hội trình dự án khả thi

Nhà thầu Ấn Độ, Công Ty TNHH Xây Dựng Hindustan đang sử dụng bốn máy khoan đường hầm Sandvik DT 820 cho công trình xây dựng hầm chứa dầu thô dưới lòng đất đầu tiên của quốc gia tại Vizag thuộc miền Nam Ấn Độ.

Nhà máy điện thoại Samsung Thái Nguyên chính thức hoạt động

Hệ thống thuỷ lực được ứng dụng trong hầu hết các máy xây dựng hiện đại. Sự ổn định của hệ thống thuỷ lực là điều kiện tiên quyết để máy có thể làm việc được ở hiệu suất lớn nhất, giảm thời gian và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.